Opinie lekarzy

Opinia nt. zestawu CD+DVD "Wygibasy z naszej klasy"

Zestaw płyta CD oraz płyta DVD pt. „Wygibasy z naszej klasy”, zawierający sześć utworów muzycz- nych/animowanych teledysków wydany przez e-gimnastyka sp. z o.o. jest skierowany do rodziców i na- uczycieli, którzy przy ich pomocy mają możliwość zachęcenia dzieci do aktywności fizycznej.

Teledyski zawarte na płycie DVD, które są zdecydowanie najistotniejszym elementem zestawu, przedsta- wiają w bardzo przystępnej formie podstawowe ćwiczenia gimnastyczne. Animowani bohaterowie – głównie dzieci, ale też i dorośli – zachęcają do wykonywania prostych ćwiczeń gimnastycznych – skło- nów, poskoków, biegów oraz ćwiczeń z zakresu koordynacji i równowagi. Słowa piosenek instruują od- biorców w jaki sposób dane ćwiczenie powinno zostać wykonane, a bohaterowie teledysków sami je prezentują.

Użytkownicy nie mający dostępu do odtwarzacza DVD mogą skorzystać z płyty audio-CD.

W komplecie „Wygibasy z naszej klasy” zostały przedstawione ćwiczenia nie wymagające dużej ilości przestrzeni, dodatkowego sprzętu ani szczególnej sprawności fizycznej.

Zestaw „Wygibasy z naszej klasy” może stanowić motywację dla dzieci do zwiększenia aktywności fi- zycznej oraz do wyrobienia nawyku wykonywania ćwiczeń zarówno ze względu na przyjemną dla dziecka grafikę, jak i dobrze dopasowaną do intensywności treningu ścieżkę dźwiękową z prostym, możliwym do zapamiętania tekstem. Same słowa utworów są instrukcją wykonywania ćwiczeń, ale również mają na ce- lu promocję aktywnego spędzania czasu przez cały dzień. Dzieciom, które często i chętnie korzystają dziś z komputerów przenośnych zestaw pozwoli na zabawę ruchową praktycznie w każdym miejscu.

Ze względu na wysoką wartość edukacyjną w zakresie promocji aktywności fizycznej u dzieci, rekomen- dujemy zestaw „Wygibasy z naszej klasy” jako wartościowe narzędzie dla rodziców oraz nauczycieli za- chęcające najmłodszych do systematycznych ćwiczeń w formie zabawy, który w istotny sposób może pomóc przeciwdziałać otyłości, wadom postawy, jak również wpłynąć korzystnie na rozwój psychofizycz- ny dziecka.

dr n med. Marek Kiljański

Prezes Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

„Projekt pod nazwą „Wygibasy z naszej klasy”, który ma być realizowany w formie teledysków jest bardzo fajnym i pomysłowym sposobem zachęcającym dzieci do aktywności fizycznej. Przedstawione zestawy ćwiczeń są przede wszystkim bezpieczne i w istotny sposób wpływają na prawidłowy rozwój dziecka. Wszystkie ćwiczenia mogą być wykonywane w najskromniejszych warunkach, nie wymagają specjalnych urządzeń czy przyborów. Ćwiczenia ruchowe połączone z podkładem muzycznym stanowią atrakcyjną formą zabawy i wprowadzają radosny nastrój. Projekt „Wygibasy z naszej klasy” może być również skierowany do rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Gratuluję pomysłu projektu „Wygibasy z naszej klasy” i życzę sukcesów w jego realizacji."

dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Fizjoterapii dla obszaru mazowieckiego