Regulamin

Regulaminy:

Regulamin strony:
Korzystając z serwisu www.egimnastyka.pl użytkownik akceptuje zapisy zawarte w dokumencie Regulamin. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zapisów, proszony jest o opuszczenie strony i nie korzystanie z jego zawartości.
Właścicielem strony www.egimnastyka.pl jest firma E-gimnastyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Alei Solidarności 53/7, 03-402 w Warszawie.

Zbieranie danych.
W czasie korzystania z serwisu www.egimnastyka.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienaie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Gromadzone przez nas dane osobowe i teleadresowe, użytkownik podaje dobrowolnie.
Automatycznie zbierane są informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP, typ systemu operacyjnego), wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
Pliki ‘cookies’ .
Serwis www.egimnastyka.pl wykorzystuje pliki ‘cookies’, małe pliki tekstowe, które służą identyfikacji przeglądarki podczas wizyty na stronie. Nie służą one identyfikacji użytkownika; za ich pomocą nie są przetwarzane ani przechowywane żadne dane osobowe.
Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików „cookies” na twardym dysku komputera użytkownika, może być to jednak oznaczać brak możliwości korzystania z niektórych funkcji portalu.
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.
Serwis www.egimnastyka.pl nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobowych i adresowych użytkowników podmiotom trzecim. W przypadkach szczególnych (np. wygrana w konkursie) serwis zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych koniecznych przy realizacji dostarczenia nagrody.

Prawo do poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
W przypadku, gdyby użytkownik chce usunąć swoje dane z naszej bazy należy skontaktować się z administratorami serwisu biuro@egimnastyka.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

W jakim celu zbieramy dane i jak je wykorzystujemy?
Dane podawane w formularzu kontaktowym wykorzystywane są do prowadzenia korespondencji bądź w trakcie działań związanych z funkcjonowaniem serwisu.
Serwis www.egimnastyka.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości do osób, które dobrowolnie podały swoje dane i zaakceptowały zapisy zawarte w Regulaminie. Jako „niezapowiedziane wiadomości” rozumiemy: informacje związane bezpośrednio z funkcjonowaniem serwisu; informacje niekomercyjne oraz listy komercyjne, których dystrybucję opłacił klient E-gimnastyka Sp. z o.o. (z zaznaczeniem, że klienci zlecający mailing nie mają wglądu w żadne dane dotyczące użytkowników serwisu www.egimnastyka.pl, a serwis zobowiązuje się do filtrowania informacji komercyjnych pod względem dopasowania do potrzeb użytkowników; ograniczania objętości wysyłanych listów elektronicznych; wysyłania treści komercyjnych sporadycznie).
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników portalu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia zasad korzystania z portalu lub naruszenia prawa, administracja serwisu www.egimnastyka.pl może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.
Wszelkie treści zawarte w portalu.
Wszelakie kopiowanie tekstów, zdjęć i grafik jak i wszelkich innych materiałów – zabronione bez zgody redakcji serwisu www.egimnastyka.pl

Zmiany Regulaminu
Serwis www.egimnastyka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego we właściwym miejscu, bez powiadomienia o tym użytkowników. Użytkowników obowiązuje Regulamin znajdująca się w danej chwili na stronie www.egimnastyka.pl

Kontakt
Firma zbierająca dane: „Wygibasy z naszej klasy”, Aleja Solidarności 53/7, 03-402 Warszawa.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub adresu e-mail: biuro@egimnastyka.pl

 

Regulamin konkursu:

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Wygibasy z naszej klasy” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest E-gimnastyka Sp. z o.o., Aleja Solidarności 53/7, 03-402 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.

§2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

2. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie poniższych warunków:
a) osoba biorąca udział w konkursie musi spełniać warunki podane w §2 pkt. 1.
b) osoba biorąca udział w konkursie musi spełnić wszystkie warunki podane w opisie aktualnego konkursu na stronie www.egimnastyka.pl bądź https://www.facebook.com/wygibasyznaszejklasy.

§3. NAGRODY
1. Nagrody w konkursach będą podawane w opisie każdego kolejnego konkursu na stronie www.egimnastyka.pl lub https://www.facebook.com/wygibasyznaszejklasy.
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji oraz przebiegu konkursu Organizator powoła wewnętrzną komisję konkursową, która w drodze głosowania wyłoni zwycięzcę konkursu.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail, e-mail podany w serwisie Facebook lub poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.egimnastyka.pl lub https://www.facebook.com/wygibasyznaszejklasy.

 

Regulamin sklepu:

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§1. WSTĘP
1. Sklep internetowy E-Gimnastyka „Wygibasy z naszej klasy”, działający pod adresem: www.egimnastyka.pl prowadzony jest przez:
E-gimnastyka Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 53/7, 03-402 Warszawa
NIP: 525-259-71-70
Numer Konta: 72 1750 0009 0000 0000 2657 7187
2. Sklep internetowy www.egimnastyka.pl, zwany dalej sklepem, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie www za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie realizuje firma E-gimnastyka Sp. z o.o.
3. Zawartość sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
4. Wszystkie ceny podane w sklepie są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia lub ustalany z klientem indywidualnie.
5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
6. Sklep sprzedaje i dostarcza produkty również poza granice kraju.

§2. ZAMÓWIENIE
1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
2. Zamówienia składane są przez stronę www.egimnastyka.pl
3. W przypadku braku w magazynie produktów objętych zamówieniem, sklep wysyła do klienta wiadomość, na adres e-mail klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
4. Nabywca w sytuacji opisanej w punkcie 3 powyżej w zależność od sytuacji może:
a) zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;
b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;
c) wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilku paczek.
5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym;
b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili wysłania zamówienia.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do:
a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości;
c) odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu, lub anulować zamówienie, do momentu zmiany statusu zamówienia na zrealizowane. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

§3. DOSTAWA
1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
2. Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
3. Koszty dostawy:
a) przesyłka listowa priorytetowa – koszt 5,00 zł
b) przesyłka pobraniowa – koszt 15,00 zł
c) paczka priorytetowa – 11,00 zł
d) przesyłka kurierska – koszt 16,00 zł
e) przesyłka kurierska pobraniowa – koszt 23,00 zł
4. Czas realizacji zamówienia:
Orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wydania przesyłki Kurierowi to 1-3 dni roboczych.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.
O nadaniu paczki Nadawca będzie poinformowany mailem.
5. Zwrot niedoręczonej paczki.
a) W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Nabywca ma obowiązek skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem biuro@egimnastyka.pl, jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 2 dni od daty nadania . Nabywca, który tego nie zrobi, będzie, w przypadku zwrotu niedoręczonej paczki do sklepu www.egimnastyka.pl, obciążony kosztami przesłania.
b) W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Nabywca ma obowiązek skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem biuro@egimnastyka.pl, jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 7 dni od daty nadania . Nabywca, który tego nie zrobi, będzie, w przypadku zwrotu niedoręczonej paczki do sklepu www.egimnastyka.pl, obciążony kosztami przesłania.
Przesyłki kurierskie uszkodzone podczas transportu.
Każdą przesyłkę kurierską proszę otworzyć w obecności kuriera. Podstawą reklamacji uszkodzonej/niekompletnej przesyłki jest protokół sporządzony przez kuriera tylko w chwili otrzymania przesyłki z oznaczoną datą i godziną jego napisania oraz kontakt ze sklepem najpóźniej w ciągu 3 dni. Przyjęcie przez Nabywcę przesyłki bez zastrzeżeń (tzn. podpisanie jej odbioru) powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Każdy Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier na żądanie Nabywcy ma obowiązek sporządzić protokół szkody lub rozbieżności towaru z zamówieniem.

§4. PŁATNOŚĆ
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) Przelewem bankowym
b) Przy odbiorze – przesyłka pobraniowa

§5. ZWROTY
1. Sklep gwarantuje możliwość zwrotu zamówionego towaru w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Towar prosimy zwrócić na adres: E-gimnastyka Sp. z o.o. Aleja Solidarności 53/7, 03-402 Warszawa
2. Zwrotowi lub wymianie podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny.
3. W razie ewentualnego zwrotu należy powiadomić sklep o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres biuro@egimnastyka.pl.
4. Koszty przesyłki zwracanego towaru do sklepu w każdym przypadku ponosi Nabywca w całości. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient zwracając paczkę ponosi koszt wysłania oraz koszt odesłania paczki.
5. Po odebraniu towaru sklep niezwłocznie zwróci Nabywcy zapłaconą kwotę, stanowiącą wyłącznie cenę zwróconego towaru, przelewem na wskazany rachunek bankowy.
6. Jeśli towar został wysłany na koszt E-gimnastyka Sp. z o.o., z kwoty podlegającej zwrotowi zostanie potrącony koszt wysyłki do Nabywcy.

§6. REKLAMACJE
1. Po otrzymaniu przesyłki, należy w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu sporządzić protokół podpisany przez Nabywcę i Kuriera. Tylko w tym przypadku reklamacja z tytułu uszkodzeń powstałych w transporcie zostanie uznana.
2. Reklamacje rozpatrywane i załatwiane są w terminie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary.
4. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§7. USTALENIA KOŃCOWE
1. Wysyłając dane osobowe, Nabywca dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień oraz celach marketingowych przez firmę E-gimnastyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) . Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie. Osoby zainteresowane mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a E-gimnastyka Sp. z o.o., właścicielem sklepu www.egimnastyka.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd w Warszawie.
5. Nabywca dokonując zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.